Het concept trein is in haar wezen rigide. De trein is uitermate geschikt voor het regulier transport van Bulk,
zoals ijzererts naar hoogovens, of steenkool naar elektriciteit centrales.

Het merendeel van de containers vraagt om klantgerichte,  individuele afhandeling, op afroep beschikbaar, Point to Point vervoer, snelheid en het vraagt om flexibiliteit.
Hiervoor leent het treinconcept zich niet, maar het wegtransport wel.

Met de ingebruikname MaasVlakte 2 moet de containerstroom in Rotterdam verdubbelen.
Deze groei moet vooral komen van de Oost Europese economiën. Landen die met name waterweg verbindingen met Rotterdam ontberen.
De taakstelling voor het spoor is een marktaandeel van 20% bij containers. Dus de volumestroom over het spoor moet verviervoudigen.
Echter de Containertransport per trein vanuit Rotterdam is nu al marginaal en blijft hangen rondom 10%.
Conclusie: Rotterdam heeft een groot probleem. De wegen verstoppen nu al, het verkeer gaat verdubbelen en het spoor biedt geen soelaas.
Meer van het zelfde, of het zelfde beter zet geen zoden aan de dijk. Voor verviervoudiging is een doorbraak is nodig.
Onze visie leidt tot een Paradigma shift op de rol van het spoor.

De rAGV als middel tot verandering rol van het spoor . Een verandering van het Europese fijnmazige rail netwerk van een “Last tot een Lust”.  Rail connectivity wordt de USP van fort Europa

Hoe?
Bezie Rail functie als het
 Bagage afhandeling-systeem op de lucht havens. Het spoor biedt de transportbanen, alleen de bakken die de koffers vervoeren ontbraken. De rAGV kan die rol uitstekend invullen. Voor containertransport wordt de optimale treinlengte één wagon zonder loc, maar wel automatisch sturend en zelfaangedreven. Deze AGV brengt de container direct naar haar eindbestemming. 24/7 beschikbaar, het hele jaar rond.

Het brengt kosten besparingen en biedt verhoogde flexibiliteit spoor etc.
Vervoer over de rails verandert van aanbod gericht naar vraaggericht.

Rail krijgt de mogelijkheid tot flexibel P2P aflevering van containers.

En de Rotterdamse haven is van een groot probleem verlost.

zie op YouTube voor illustratie van de gestelde oplossing:

https://www.youtube.com/watch?v=4rV3Xvd0Ft8
https://www.youtube.com/watch?v=dEi9WnH6HK8
https://www.youtube.com/watch?v=lMBVT9orxiQ (bekijk vooral vanaf minute 3!)
https://www.youtube.com/watch?v=xgbu-r5w5TY
https://www.youtube.com/watch?v=Ty3RaYNXdKs