Het creëren van draagvlak bij:

 1. De Nederlandse beleidsmakers
 2. Haven Rotterdam
 3. Rail wereld

Het opzetten van de Business Case
 als bedrijfskundig bewijs voor het nut en noodzaak.

Bij draagvlak zou de uitrol als volgt kunnen worden aangepakt:

 1. Start met het gebruik van rAGV’s voor het Inter Terminal Transport in de haven.
  Calculaties geven aan dat dit met c.a. 300 rAGV’s kan worden gezekerd
 2. Zet de rAGV in als feeder van het Rail Service Centrum (RSC) en voor Kijfhoek
  hiervoor zouden benodigd zijn max. 280 rAGV’s
 3. De rAGV als koppeling tussen de havenkraan en de Extended Gate Terminal landinwaarts als distributie punt.
  Bijvoorbeeld bij  Valburg of Gorinchem, te realiseren met 700 rAGV’s

Met deze inzet van rAGV’s zou theoretisch al het container vervoer over de weg door het spoor worden overgenomen.