Een rail AGV systeem uitgerold over de EU wordt beslist een asset voor fort Europa.
Gezien de grote nationale verschillen in de rail netwerken is het zaak zeer bescheiden en kleinschalig aan te lopen.
Wij zijn nu gericht op de container afhandeling in de Rotterdamse Haven
.
Doel: Wezenlijke vergroting marktaandeel rail ten koste van het wegtransport.
Reden: Er wordt gesteld dat de groei van de Rotterdamse haven stagneert door de verkeers congestie op de A-15 in de Botlek.
Dat probleem wordt prangender bij de ingebruikname van de Maasvlakte 2.

De haven van Rotterdam heeft nu al een groot probleem, de container volumes moeten verdubbelen,
ook het marktaandeel spoor moet verdubbelen. Het aandeel container treintransport blijft hangen op c.a. 10%.
Conclusie: Het volume spoor moet stijgen met 400%. Maar hoe?

Zie hier de uitdaging van Rotterdam aan het marginaal functionerende spoor.
“Meer van het zelfde of hetzelfde beter” gaat niet de gewenste doorbraak brengen!
Een “break through policy” is gewenst, een “out of the box” visie is nodig.

Een paradigmashift is noodzakelijk.
Dat kunnen wij bieden door de parallel met de bagageafhandelingsystemen van de luchthavens!

Zo is 1 + 1 = 3. Een ander concept voor containers per spoor, een haven met een groot probleem. Samen vormen zij de basis voor een disruptive innovation.

 

Alleen bij uitblijven draagvlak in de Rotterdamse haven blijft de optie open om, gelijk de Reders, uit te wijken naar de haven  van Antwerpen.
Als U- bocht constructie tot het ultieme doel!